Algemene voorwaarden voor het gebruik van de websites van CERAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES VAN CERAN

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van het aanbod en alle overeenkomsten voor de verkoop van producten of diensten gesloten door CERAN nv, een vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te Avenue des Petits Sapins, 27, 4900 Spa, België, ingeschreven in het RPR van Verviers onder nummer 0450.688.823, en CERAN France SAS, een vennootschap naar Frans recht gevestigd te 1 rue Etienne Dolet – 93400 Saint-Ouen – Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer B403.500.283 of Châteauform Suisse nv, een vennootschap naar Zwitsers recht gevestigd te Allée du Château 30, 1296 Coppet, Zwitserland ingeschreven in het RPR van Vaud onder nummer CH-550.1.037.009-0, licentiehoudende centra’s van CERAN. Voor de contractuele relatie tussen de vennootschap CERAN nv, haar licentiehoudende centra’s en dochtermaatschappij (hierna ‘de dienstverlener’) en de natuurlijke of rechtspersonen die een beroep op hun prestaties doen (hierna ‘de klant’), zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing in de officiële versie op het moment dat het contract wordt gesloten. De dienstverlener erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, behalve als de dienstverlener hun geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De klant wordt geacht van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle bepalingen ervan te hebben aanvaard.

 

1. AANVAARDEN VAN DE VOORWAARDEN

Alle toegang tot de websites van CERAN N.V. (hierna “CERAN” genoemd) of elk gebruik van de website of elke download, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van de website door de gebruiker betekent aanvaarding van de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van CERAN. Deze voorwaarden worden hieronder omschreven.
Het gebruik van deze website leidt niet tot de vorming van enige samenwerkingsovereenkomst.
Als een van de bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar blijkt te zijn of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, heeft die niet-uitvoerbaarheid geen enkel effect op de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen.
CERAN behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruikers zijn automatisch gebonden aan deze aanpassingen wanneer ze surfen op deze website.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN

CERAN zorgt er zo goed mogelijk voor dat de informatie, die op haar website wordt verspreid, betrouwbaar is. CERAN garandeert echter op geen enkele manier, expliciet of impliciet, de correctheid en geschiktheid van de informatie en documenten die ter beschikking worden gesteld, die onjuistheden, typfouten, weglatingen en vergetelheden, achterhaalde informatie of virussen zouden kunnen bevatten.
CERAN behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of aanpassingen aan te brengen aan de inhoud van haar website.
CERAN garandeert geen resultaten die zijn verbonden aan het gebruik van beschikbare software op of via haar website. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik van de informatie op die website. De inhoud van de site wijzigt op geen enkele manier de garantie die van toepassing kan zijn op grond van de bestaande contractuele betrekkingen tussen de gebruiker en CERAN. Onze algemene voorwaarden blijven volledig van toepassing en vervolledigen de rechtsverhouding tussen CERAN en de klant/gebruiker.
CERAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen of indirecte schade, voor inkomstenderving, schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of bedrijfsverlies, als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van deze website of andere websites die daaraan zijn gekoppeld, zelfs als CERAN op de hoogte was van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich kon voordoen.

3. HYPERLINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Het bestaan van een hyperlink tussen de website van CERAN en een website van derden betekent niet dat CERAN enige waarborg en aansprakelijkheid op zich neemt in verband met de inhoud of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. CERAN oefent geen enkele controle uit over de inhoud van websites van derden.
De risico’s verbonden aan het gebruik van die websites van derden rusten volledig op de gebruiker, die zich moet houden aan de eigen gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

CERAN is de enige eigenaar van alle rechten op intellectuele eigendom met betrekking tot de structuur en de inhoud van de website (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald). Deze gebruiksvoorwaarden houden geen enkele overdracht in van die rechten ten behoeve van de gebruiker.
Het gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud, informatie en het ontwerp van de website is niet mogelijk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CERAN.

5. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

CERAN respecteert uw privéleven.

De persoonsgegevens zijn het voorwerp van een geïnformatiseerde verwerking, waarvan het doel is om u op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten of om u opleidingsadvies en gepersonaliseerde aanbiedingen te geven. Krachtens de Belgische wet van 8/12/1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en overeenkomstig de Franse wet over “Informatica en vrijheden” van 6 januari 1978 en aangepast in 2004, kan de gebruiker inzage krijgen in zijn gegevens, hen laten rectificeren en eventueel laten verwijderen bij CERAN N.V., Avenue des Petits Sapins 27, 4900 Spa, België of via customer@ceran.com.

Cookies

CERAN gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren voor de bezoekers en om statistieken te verzamelen die te maken hebben met het gedrag van de bezoekers van hun websites.
Een cookie is een uniek bestand dat binnen de browser van uw computer wordt opgeslagen en dat geen persoonsgegevens bevat.

Hier de lijst met cookies van de CERAN-websites:

DomeinNaamVervalt naInformatie
CERANCMSPrefferedCultur Behoudt van de navigatietaal.
CERANCMSCookieLevel Bepaalt het aantal cookies voor de gebruiker.
CERANCMSCurrentTheme Onthoudt de naam het actuele thema.
CERANCMSShoppingCart Onthoudt de referentie in het winkelwagentje van de gebruiker.

U kunt uw browser configureren om alle cookies te accepteren, alle cookies te weigeren en om uw cookies te verwijderen.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld.

Voor meer informatie over de manieren om de cookies, die zijn opgeslagen op uw computer, te verwijderen en te controleren, raadpleegt u de volgende websites:

Hier is bijvoorbeeld hoe de volgende belangrijkste browsers moeten worden geconfigureerd:

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies

Safari : https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR&locale=en_US

Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle geschillen die te maken hebben met het gebruik van deze website (met het gebruik ervan) of die daaruit voortvloeien, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In die zin is alleen de rechtbank van Verviers bevoegd.

Hoofdkantoor en wettelijke vermeldingen

CERAN S.A.
Avenue des Petits Sapins 27
4900 Spa – Belgique
Telefoon: + 32 87 79 11 22
E-mail: customer@ceran.com
Intracommunautair btw-nummer: BE 0450688823

Recevez votre livre blanc

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir votre livre blanc.

FR - CPF livre blanc RH
Prénom
 
 
Nom
 
 
Email
 
 
 
 
 

En cliquant sur “Accès immédiat”, vous acceptez les conditions générales d’utilisation des sites CERAN, notre polique sur la protection des données et l’envoi des informations et ressources pertinentes par e-mail.