CERAN en zijn methoden

Taalbad

de intensieve taalcursussen van CERAN

Betreed een nieuwe wereld met CERAN's revolutionaire taalbadmethode

Onze intensieve taalcursussen dompelen u onder in de doeltaal, waarbij u wordt omringd door ervaren moedertaalsprekers. Deze totale onderdompeling versnelt uw leerproces en verbetert uw spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheden.

Of u nu professionele groei zoekt, academische uitmuntendheid nastreeft of nieuwe culturen wilt verkennen, onze taalbaden bieden de snelste weg naar taalbeheersing. Ervaar de kracht van onze intensieve taalcursussen en ontgrendel een wereld van mogelijkheden met CERAN.

Vraag een taalbad aan

Wat ze zeggen

“Ceran is de perfecte plaats om een vreemde taal te leren : totale onderdompeling, vriendelijke sfeer, fantastische locatie en hooggekwalificeerde leraren. Ik voelde me altijd fantastisch als ik er heen ging. Jammer dat ik ver weg woon en er niet vaker heen kan.”

Pieralberto Mengozzi

Wat ons taalbad uniek maakt

CERAN is gespecialiseerd in taal- en interculturele opleiding en onderscheidt zich door haar taalbadconcept, waarbij absolute voorrang wordt gegeven aan het gesproken woord. De sleutelwoorden van onze methode zijn herhaling, systematisering en automatisering door uitwisseling en interactie.

Een opleiding bij CERAN is een echte menselijke ervaring, in een leeromgeving die tegelijk professioneel en aangenaam is, en een garantie voor succes. Onze Qualiopi & Datadock-certificeringen zijn een verder bewijs van de kwaliteit van onze opleidingen.

Uw succes is ons doel! Daarom geldt bij CERAN: “tevreden of gratis bijscholing“. Of u nu een HRD-er bent, een opleidingsverantwoordelijke, verantwoordelijke voor internationale mobiliteit of een manager, in het ruime aanbod van CERAN-opleidingen vindt u de opleiding die aan uw behoeften beantwoordt. Bovendien kan ons R&D-team u helpen nieuwe programma’s op maat te creëren.

Een taal studeren

Zelfvertrouwen is een eerste vereiste om een nieuwe taal te leren, zodat men zich kan uitdrukken en anderen kan begrijpen.
In een taalbad zult u dit vertrouwen verwerven door vertrouwd te raken met de nieuwe taal, haar structuur, grammatica, woordenschat en uitspraak. Met behulp van specifieke expertise zal de beproefde methode van CERAN u helpen om uw doel te bereiken.
Tot uw dienst staat het lerarenteam van CERAN, dat bestaat uit meer dan 190 taalopleiders, allen moedertaalsprekers en allen opgeleid in onze methode. Dit betekent een volledige onderdompeling in een van de 11 talen die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat worden onderwezen, persoonlijke aandacht voor elke student, professionele begeleiding en een multiculturele omgeving met een warme en vriendelijke sfeer die bevorderlijk is voor het leren.
Bij deze methode wordt specifiek voorrang gegeven aan het mondelinge aspect, Dit gebeurt in 3 stappen : de QRI (Question Réponse Intonation), de Verbotonale oefeningen en de Sleutelzinnen.

Een cultuur begrijpen

Sinds 1975 belooft CERAN om het leren van een taal of een cultuur tot een waar plezier te maken.
Het is door deze culturele flexibiliteit dat de leerlingen op natuurlijke wijze leren en vervolgens kunnen presteren in hun dagelijks en beroepsleven. Het onderwijsteam van CERAN bestaat uit meer dan 260 interculturele opleiders, gevestigd in Frankrijk en in meer dan 100 landen. Iedereen wordt gerekruteerd voor zijn persoonlijke en professionele ervaring en opgeleid in onze methode. Het zijn stuk voor stuk ervaren leerkrachten met een diploma hoger onderwijs, gepassioneerd door hun land en cultuur en gretig om hun expertise en kennis te delen. Zij hebben uiteenlopende beroepsachtergronden en vernieuwen hun ervaringen voortdurend door een- of tweemaal per jaar naar hun land van herkomst terug te keren. Samen bestrijken onze opleiders 160 culturen op internationaal niveau.
Sinds zijn oprichting heeft CERAN meer dan 150.000 professionals opgeleid en elk jaar verbeteren meer dan 2.250 werknemers hun interculturele vaardigheden via CERAN-opleidingen. 

De sterktes van onze taalbadmethode

In de eerste plaats is er het menselijke aspect met onze opleiders, echte specialisten in een cultuur. Onze opleiders zijn immers experts in het creëren van gepersonaliseerde programma's op basis van de ervaringen en de achtergrond van de leerlingen.

Aan het begin van de opleiding overhandigt de opleider elke deelnemer een opleidingsboekje.

U wordt systematisch aangemoedigd om de interculturele vaardigheden die u aan het verwerven bent of net hebt verworven, in de praktijk te brengen.

De verschillende fasen van onze methode garanderen een leerervaring van hoge kwaliteit.

Dit begint met een grondige analyse van de behoeften en het culturele profiel van de leerling.

Dan volgt een onderdompeling in de doelcultuur door middel van rollenspellen, video's … Om nog maar te zwijgen over de voortdurende mondelinge interactie.

Dit is een spiraalvormige progressie, d.w.z. een regelmatige terugkeer naar dezelfde lesobjecten met een toenemende complexiteit en de herhaling van de verworven kennis door middel van begeleiding en toepassing in verschillende situaties.

Dit alles met de nieuwste digitale hulpmiddelen.

Het is het geheel van de onderdelen van ons taalbad dat u een overtuigend resultaat garandeert.

Contacteer ons voor meer info

Sinds 1975 brengt CERAN de passie van haar stichters, Monique en René Bastin, tot leven voor alle leerlingen. Hun droom was vreemde talen te onderwijzen in een internationaal kader. Dit realiseren we met een taalbad. Onze missie is altijd geweest om mensen met verschillende talen en culturele achtergronden te helpen beter met elkaar te communiceren en elkaar beter te begrijpen, zowel op taalkundig als op intercultureel gebied. Ontmoetingen, het delen van en de uitwisseling tussen culturen zijn belangrijke waarden voor ons. Het is door ontmoetingen dat u relaties zult opbouwen met andere cursisten uit verschillende culturen en talen.

Onze opleiders, experts - die op zijn minst bi-cultureel zijn - en altijd tweetalig in Frans en Engels, zullen u helpen een nieuwe cultuur te leren kennen en begrijpen en u de nieuwe reflexen aanleren die u nodig hebt om u aan deze doelcultuur aan te passen. Met de nieuwste digitale hulpmiddelen in de hand reiken onze experts in intercultureel management en internationale mobiliteit u de sleutels aan voor een succesvolle integratie.
Kennis, expertise en intermenselijke vaardigheden in de nieuwe cultuur zullen aan bod komen! Onze opleidingsmodules worden systematisch aangepast aan uw behoeften en doelstellingen. Onze opleidingssessies worden altijd op maat gemaakt en de participatieve aanpak van de leerling blijft de regel. Met onze "100% tevredenheid of gratis bijscholing" garantie, kunt u gerust zijn wanneer u kiest voor een van onze interculturele cursussen.

Dit is de eerste stap in elke opleiding, die wordt uitgevoerd met ons cultureel evaluatie-instrument, CultureConnector. CultureConnector is een cultureel profileringsplatform dat u in staat stelt uzelf te positioneren ten opzichte van de doelcultuur, uw referentiepunten te kennen en de impact van culturele dimensies op uw professionele activiteiten te meten.
Bovendien vult de cursist een "Vragenlijst voorafgaand aan de opleiding" in om zijn/haar verwachtingen en doelstellingen te bepalen. Wat zijn de redenen voor zijn/haar interesse in deze nieuwe cultuur? Wat is zijn/haar kennisniveau? Wat is zijn/haar ervaring? Dit platform helpt u onder meer om de kloof tussen uw cultureel profiel en dat van andere culturen of andere mensen vast te stellen.

Onze unieke pedagogische aanpak legt de nadruk op het zelfstandig leren van de leerlingen. Door zijn opleiding in eigen handen te nemen, zal de deelnemer sneller leren. Alle door CERAN ter beschikking gestelde instrumenten en alle gelegenheden voor ontmoetingen, en uitwisselingen helpen u om autonomer te worden. Iedereen is uniek en iedereen heeft zijn eigen manier van leren, in zijn eigen tempo.
Onze onderwijsaanpak is daarom inductief of omgekeerd en is opgebouwd rond 4 fasen:
- Bewustzijn van de eigen cultuur
- Perceptie van de verschillen met de doelcultuur
- Het decoderen van culturele signalen
- Ontwikkeling van interculturele behendigheid.

Al onze processen en opleidingen zijn gepersonaliseerd voor elke leerling en afgestemd op de behoeften van de klantbedrijven of de cursist. Onze programma's worden individueel ontworpen door onze opleiders op basis van de resultaten van de "Vragenlijst voorafgaand aan de opleiding" en de CultureConnector profilering en aangepast aan uw behoeften en doelstellingen. Tijdens de opleiding gaat de opleider regelmatig na of de doelstellingen van elke persoon worden bereikt en corrigeert en actualiseert hij indien nodig de inhoud tijdens de opleiding.
Deze pedagogische samenhang van onze programma's, de rode draad, is synoniem met concrete doelstellingen. Dit geeft u de kans om het beste van uzelf te geven!

De deskundigheid van onze opleiders en consultants, evenals de gepersonaliseerde pedagogische inhoud van onze opleidingen en digitale hulpmiddelen, zijn essentieel voor het succes van onze taalopleidingen en interculturele opleidingen. Dit volstaat echter niet. De omgeving en het kader waarin de leerling zich ontwikkelt zijn eveneens bepalende factoren voor een succesvol taalbad. Daarom hebben wij ons in 2019 aangesloten bij de Groep Châteauform'. Châteauform' is Europees marktleider op het gebied van seminars en evenementen en biedt opleidingsruimten die exclusief bestemd zijn voor bedrijven. In deze bevoorrechte plaatsen is alles ontworpen voor het comfort van de deelnemer, alles is ontworpen om het leren van een taal of een cultuur te vergemakkelijken. Deze plaatsen zijn ook ontworpen als huizen, ruimten voor ontmoetingen en uitwisseling bij uitstek. Deze plaatsen stellen uw welzijn en comfort centraal.

Ons doel is uw totale tevredenheid! Bij CERAN geldt dus "tevreden of gratis bijscholing"!
Uw tevredenheid is de belangrijkste prestatie-indicator bij CERAN. Wij beschikken over een uitgebreid controleproces om uw tevredenheid te beoordelen. Zo ontvangt elke cursist van de interculturele opleiding aan het einde van de cursus een vragenlijst over zijn/haar algemene tevredenheid. Dit is voor hem/haar een gelegenheid om zijn/haar mening te geven over de opleiding zelf en over de vraag of de doelstellingen ervan al dan niet zijn bereikt. Een tweede tevredenheidsvragenlijst wordt 90 dagen na het einde van de opleidingscyclus verstuurd om de langetermijnimpact van de opleiding te beoordelen.
Deze tweeledige aanpak sluit geen compromissen. En de algemene tevredenheidsgraad is 99%!

Een taalbad voor alle leeftijden

Taalbad voor professionals

Als professionele leerling heeft u de behoefte om onder collega's te zijn.
Daarom bieden wij exclusieve opleidingslocaties aan, zoals ons centrum te Spa in België. Het Château du Haut-Neubois is de perfecte locatie voor uw taal- of interculturele opleiding. Al het comfort dat u voor uw taalbad nodig hebt, is aanwezig, zowel wat accommodatie als wat opleidingsruimten betreft. Alles, zoals bijvoorbeeld de hightech apparatuur in onze seminariezalen, is ontworpen om u het leven gemakkelijker te maken.
U hebt maar één opdracht, u concentreren op de opleiding!

Lees meer

Taalbad voor jongvolwassenen

U bent een jongvolwassene tussen 18 en 25 jaar oud en u bent een cursist met verschillende behoeften.
De leeractiviteiten worden aangevuld met talrijke communicatie-activiteiten (maaltijden, pauzes, ontspanningstijd en -avonden). Onze opleidingscentra bieden een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten, zoals tennis, tafeltennis en teamsporten, die u de gelegenheid bieden om van gedachten te blijven wisselen, een dialoog aan te gaan en de taal die u leert eigen te maken.

Lees meer

Taalbad voor kinderen

Onze opleidingsfaciliteiten zijn ontworpen als huizen waar onze jongste leerlingen, de kinderen, zich thuis zullen voelen. Wat is er geruststellender dan het comfort van een thuis en een team die de plek op een familiale manier beheert om zich gemakkelijk te integreren in een nieuwe context? Sommige kinderen zijn al gerustgesteld voordat ze komen, omdat hun ouders voor hen de kans hebben gehad om taalverblijven bij CERAN te ervaren als oud-leerlingen.

Lees meer

Bent u geïnteresseerd in onze taalbadopleidingen?

Vraag een taalbad aan

 

Of lees meer over ons aanbod:

Recevez votre livre blanc

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir votre livre blanc.

FR - CPF livre blanc RH
Prénom
 
 
Nom
 
 
Email
 
 
 
 
 

En cliquant sur “Accès immédiat”, vous acceptez les conditions générales d’utilisation des sites CERAN, notre polique sur la protection des données et l’envoi des informations et ressources pertinentes par e-mail.