Een taal leren en verbeteren

Een taal leren en verbeteren

Vandaag de dag zijn er meer dan 7.000 talen in de wereld, en zij worden steeds belangrijker in ons dagelijks leven. In de eerste plaats in de beroepscontext, maar ook in de persoonlijke context, worden de kennis en de praktijk van verscheidene talen bijna onmisbaar.

In onze taalopleidingen gebruiken we onze eigen unieke leermethode. Onze methode bestaat uit 3 verschillende technieken die de leerlingen in staat stellen zich vertrouwd te maken met de gekozen taal.

Wilt u een taal die u regelmatig gebruikt verbeteren of gewoon een nieuwe taal leren en snel vooruitgang boeken?

Kies voor CERAN om u in deze opleiding te begeleiden en te sturen. CERAN biedt een brede waaier van talen aan. Ontdek hoe het leerproces bij CERAN verloopt.

Ontbreekt de taal die u zoekt?

Als u geen taal vindt die u wilt leren of verbeteren, neem dan contact met ons op, zodat wij u een oplossing op maat kunnen bieden die aan uw behoeften voldoet.

De 3 fasen van de CERAN-methode

De eerste is QRI (Question, Response, Intonation), een techniek bestemd voor systematisering en toe-eigening. Ze is gebaseerd op een permanente dialoog en wederzijds luisteren tussen de opleider en de leerling. De exclusieve oefening van de doeltaal stelt de deelnemer in staat zijn kennis te verbeteren en de opleider in staat zijn aanpak en les voortdurend aan te passen.

De tweede is de verbotonale methode van fonetische correctie, die hoofdzakelijk werkt op uitspraak, intonatie, ritme en de specifieke klanken van een taal.

De derde, tenslotte, is de techniek van de sleutelzinnen, die een synthese is van de lessen. De sleutelzinnen zijn dus uniek, maar kunnen in tal van algemene of beroepscontexten worden toegepast. Na de opleiding blijven de sleutelzinnen 1 jaar beschikbaar op het MyCeran portaal. Zij zullen de cursisten helpen hun taal- en communicatievaardigheden in de doeltaal te onderdhouden.

Vind de financiering die bij u past

U kunt gebruik maken van verschillende vormen van financiering om de opleidingskosten te beperken. Bekijk de financieringsmogelijkheden in uw land : 

Het concept van onderdompeling in de gekozen taal

Bij de CERAN-opleidingen wordt het taalbadsysteem toegepast, d.w.z. dat bij het leerproces alleen de doeltaal wordt gebruikt. Voor een optimale memorisatie en een optimaal leerproces kan immers slechts in zeer beperkte mate een beroep worden gedaan op vertaling wanneer een leerling een echte blokkade heeft of een complete beginner is. Deze totale onderdompeling is de beste manier om een andere taal te leren spreken, woordenschat en grammatica te leren en de grondbeginselen van de taal te leren.

De voortdurende blootstelling aan de doeltaal en -cultuur stelt de cursist in staat de verworven taalkundige elementen direct in praktijk te brengen en brengt hem/haar ertoe zijn/haar kennis beetje bij beetje te structureren.
De te leren taal wordt beschouwd als een communicatiemiddel en stelt de cursist in staat nieuwe referentiegebieden te benaderen en draagt aldus bij tot de verruiming van zijn/haar kennisgebied.


De formule van de residentiële opleiding nodigt de leerling uit om tijdelijk zijn of haar dagelijkse beslommeringen te vergeten om zich uitsluitend en volledig aan het leren te wijden. De nadruk ligt op studie, maar ook op het ontmoeten van mensen en het delen van ervaringen door middel van activiteiten in en buiten de klas: themapauzes en maaltijden, avondactiviteiten.

 

Leerlinggerichtheid:

Tijdens onze opleidingen om een nieuwe taal te leren, staat de deelnemer centraal in het leerproces dat tot doel heeft hem/haar autonoom te maken door hem/haar bewust te maken van dit proces, zijn/haar communicatieve competentie te ontwikkelen en de verschillende culturele, sociologische, linguïstische componenten ervan …


De cursist wordt beschouwd als een uniek individu wiens persoonlijkheid, behoeften, leerprofielen en ervaringen moeten worden gerespecteerd.
De opleider luistert voortdurend naar de leerling om het tempo van de activiteiten aan te passen aan zijn/haar assimilatievermogen: hij/zij is bovenal een communicatiefacilitator.
Deze gerichtheid op de deelnemer heeft tot gevolg dat individualisering en autonomie worden ontwikkeld.
Voorafgaand aan elke opleiding leggen de leerlingen de "single test" af, een vragenlijst aan de hand waarvan het opleidingsprofiel van de cursisten kan worden beoordeeld. Daarna bespreken ze met de opleider wat ze willen bereiken met het leren van de taal.

De opleiders zijn allen moedertaalsprekers die opgeleid zijn in de CERAN-methode. Zij analyseren uw behoeften, helpen u uw doelstellingen te bepalen en begeleiden u tijdens het hele leerproces. Zij passen hun aanpak aan om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en u alle instrumenten aan te reiken om een vreemde taal te leren spreken.

 

Voorrang aan het gesproken woord:

Voor het leren van de gesproken vorm van de doeltaal, moet de leerling bewust worden gemaakt van de mechanismen van mondelinge communicatie en tegelijkertijd aandacht besteden aan het systematisch gebruik van het geschreven woord.
Hoewel voorrang wordt gegeven aan het gesproken woord, moet de opleider zich bewust blijven van het belang van de geschreven boodschap, die ook haar plaats heeft in de communicatieve aanpak die erop gericht is tegemoet te komen aan de behoeften van de deelnemer.
De mondelinge en schriftelijke taal zijn dus altijd aanwezig, maar afhankelijk van de door de leerling geuite behoeften en de voorgestelde activiteiten wordt de nadruk meer gelegd op de ene of de andere vorm van taal.

Recevez votre livre blanc

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir votre livre blanc.

FR - CPF livre blanc RH
Prénom
 
 
Nom
 
 
Email
 
 
 
 
 

En cliquant sur “Accès immédiat”, vous acceptez les conditions générales d’utilisation des sites CERAN, notre polique sur la protection des données et l’envoi des informations et ressources pertinentes par e-mail.