Financier uw taalopleiding met de cofinanciering van de opleiding in het Groothertogdom Luxemburg

De financiering van uw opleiding in het Groothertogdom Luxemburg

Net naast België, in het Groothertogdom Luxemburg kan 15% van het totale jaarlijkse bedrag dat in taalopleidingen wordt geïnvesteerd, uit de cofinanciering van de opleiding worden gefinancierd. De financiële bijdrage van de staat kan evenwel worden verhoogd tot 35% belastbare loonkosten voor deelnemers die op de aanvangsdatum van het opleidingsplan aan de volgende criteria
voldoen:
1) ofwel geen erkend diploma en anciënniteit < 10 jaar;
2) of ouder zijn dan 45 jaar.

Wie kan van deze steun genieten?

Ondernemingen uit de privé-sector, die wettelijk in Luxemburg zijn gevestigd en er hun hoofdactiviteiten uitoefenen.

Wat zijn de formaliteiten voor het verkrijgen van de cofinanciering van de opleiding voor opleidingen bij CERAN?

  • De aanvrager informeert de aanbieder dat hij/zij voor zijn/haar project de cofinanciering van de opleiding wenst aan te vragen.
  • De aanvrager dient zijn/haar aanvraag in via het portaal Lifelonglearning.
  • Na de opleiding verstrekt de aanbieder het vereiste certificaat aan de aanvrager. Deze link geeft u een volledige uitleg met links naar een handleiding voor administratieve procedures: http://www.lifelonglearning.lu/Detail/Article/Accueil/tutoriel-cofinancement-de-la-formation/fr
    Belangrijk: Houd u aan de termijnen voor de indiening van de jaarrekening, de goedkeuringsaanvraag en het eindrapport, die variëren naar gelang van het jaarlijkse bedrag van de investeringen in opleiding van uw onderneming.

Algemene opmerking

Het doel van deze informatie is een overzicht te geven van de voorwaarden waaronder subsidies* en steun worden toegekend. Alleen de informatie van de officiële websites van de verschillende organisaties is van toepassing.
De algemene verkoopsvoorwaarden van CERAN zijn eveneens van toepassing. Ze zijn beschikbaar op onze website www.ceran.com.
CERAN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weigering van een subsidie.
*Onder voorbehoud van aanvaarding van de dossiers door de betrokken organisaties of van wijziging van de voorwaarden en formaliteiten door diezelfde organisaties.

Voor meer informatie

INFPC
12-14, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

Verantwoordelijke FPC-financiering: Claude Betzen
@ claude.betzen@infpc.lu
+352 46 96 12 214

Voorwaarden en formaliteiten: http://www.lifelongLearning.lu/Detail/Article/Aides/cofinancement-de-laformation/fr

Recevez votre livre blanc

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir votre livre blanc.

FR - CPF livre blanc RH
Prénom
 
 
Nom
 
 
Email
 
 
 
 
 

En cliquant sur “Accès immédiat”, vous acceptez les conditions générales d’utilisation des sites CERAN, notre polique sur la protection des données et l’envoi des informations et ressources pertinentes par e-mail.