Financier uw taalopleiding met opleidingspremie in België

De financiering van uw opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de taalopleiding gefinancierd door de opleidingspremie wanneer het om een uitzonderlijke of dringende opleiding gaat. Het bedrag van deze premie komt overeen met de dekking van 40-70% van de onderwijskosten. In het algemeen zijn de verblijfs-, reis- en maaltijdkosten niet inbegrepen. Minimumbedrag van de steun: € 500/opleiding. Maximum aantal steun: 5 opleidingen/kalenderjaar. Let op: u moet de premie ten minste een maand voor het begin van de opleiding aanvragen.

Wie kan van deze steun genieten?

Elke Brusselse KMO kan een aanvraag indienen voor financiële steun voor opleiding. Een natuurlijke persoon die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap) wordt beschouwd als een onderneming. In die hoedanigheid kan hij steun aanvragen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat hij: *een KMO is (hoe berekent u de grootte van uw onderneming) ; *een activiteit uitoefent die voorkomt in de lijst van gesteunde sectoren; *gevestigd is in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; *beschikt over personeel en activa die specifiek bestemd zijn voor haar activiteiten; *voldoet aan de specifieke voorwaarden voor de steun die hij aanvraagt.

Fase 1: Vóór de opleiding

*Vul het formulier in en verstuur het ten laatste één maand voor het begin van de opleiding. Bij uw aanvraagformulier moet u verschillende bijlagen voegen.
*Na uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen maximaal een maand een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Fase 2: start van de opleiding

Fase 3: betaling van de premie. Na afloop van de opleiding hebt u drie maanden de tijd om de factuur en het betalingsbewijs naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen. Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de premie in één keer uit.

Het doel van deze informatie is een overzicht te geven van de voorwaarden waaronder subsidies* en steun worden toegekend. Alleen de informatie van de officiële websites van de verschillende organisaties is van toepassing. De algemene verkoopsvoorwaarden van CERAN zijn eveneens van toepassing. Ze zijn beschikbaar op onze website www.ceran.com. CERAN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weigering van een subsidie.

*Onder voorbehoud van aanvaarding van de dossiers door de betrokken organisaties of van wijziging van de voorwaarden en formaliteiten door diezelfde organisaties.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
 +32 (0)2 800 34 66
 Voorwaarden en formaliteiten:
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-formation
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/toegestane-sectoren-subsidies-ondernemers

Recevez votre livre blanc

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir votre livre blanc.

FR - CPF livre blanc RH
Prénom
 
 
Nom
 
 
Email
 
 
 
 
 

En cliquant sur “Accès immédiat”, vous acceptez les conditions générales d’utilisation des sites CERAN, notre polique sur la protection des données et l’envoi des informations et ressources pertinentes par e-mail.